Hướng dẫn thêm bộ điều khiển điều hòa MAKIHOME vào HOME ASSISTANT

HƯỚNG DẪN THÊM BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA MAKIHOME VÀO HOME ASSISTANT

Bước 1: Vào cấu hình Home Assitant chọn “Devices & Sevices”

thêm bộ điều khiển điều hòa Makihome vào Home Assistant

Bước 2: Chọn “ Cấu hình “ thiết bị có tên là “GATEWAY”

Bước 3: Nhập mã kết nối “12344321”

Hiển thị thông báo kết nối thành công

Lưu ý:

1. Nên thêm hết các thiết bị con cần sử dụng trong app Makihome
trước khi thêm vào Home Assistant.
2. Sau khi cấp nguồn cho thiết bị, người dùng sẽ có 10 phút để thêm
thiết bị vào Home Assistant, nếu quá 10 phút mà chưa thêm vào
thì có thể rút điện ra cắm lại hoặc vào app Makihome ấn “reset
homekit” trong mục chi tiết của thiết bị.
3. Nếu phát sinh thêm xóa thiết bị con trong app Makihome thì cần
thêm lại vào Home Assistant để cập nhật lại các thiết bị.

Bình luận bài viết (0 bình luận)